Reklamacje

Proces reklamacyjny 
Produkty marki Vordon oraz Medivon gwarancja  .

Okres gwarancyjny producenta wynosi 24-36 miesięcy od daty sprzedaży.Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

Prosimy o zgłoszenie wady przez formularz  -> Formularz reklamacyjny i odesłanie

Adres serwisu :

Boya-Żeleńskiego 15,

35-105 Rzeszów

Kontakt z serwisem : 884-004-333 

Produkty marki Xblitz

Okres gwarancyjny producenta wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży .Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

Na materiały eksploatacyjne takie jak: uchwyty, wsporniki, podstawki, przewody podłączeniowe, baterie, zasilacze, bezpieczniki oraz inne element ruchome ulegające naturalnemu zużyciu okres gwarancyjny producenta wynosi 6 miesięcy.

Prawo do naprawy gwarancyjnej lub zwrócenia wyrobu przysługuje Nabywcy wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji w okresie gwarancyjnym.

Aby przyspieszyć proces realizacji reklamacji należy wraz z produktem dostarczyć dowód zakupu oraz opis występującego problemu.

Jeśli w komplecie były załączone dodatkowe akcesoria to należy je również zwrócić do serwisu jeśli ich działanie może mieć wpływ na funkcjonowanie całego urządzenia.
 Klient (reklamujący) jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji mailowo pod adresem serwis@xblitz.pl i po nadaniu numeru RMA, dostarczenie uszkodzonego sprzętu do Autoryzowanego Serwisu Producenta na własny koszt.

Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach (sprowadzenie części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. Sprzęt nieodebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od dokonania naprawy przepada na rzecz serwisu. W przypadku odesłania produktu do naprawy, gdzie nie stwierdzono usterki konsument będzie obciążony kosztem ekspertyzy 100zł.

Reklamowane urządzenie należy przesłać w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym zapewniającym odpowiednie zabezpieczenie na czas transportu.
Urządzenie przesłane do serwisu musi być kompletne, w przesyłce powinny znaleźć się wszystkie istotne elementy wyposażenia. Niektóre usterki mogą być spowodowane przez niepoprawne działanie poszczególnych elementów, brak przesłania całego zestawu uniemożliwi dokładną weryfikację usterki. Reklamacje niekompletnych urządzeń mogą zostać odrzucone lub wstrzymane do momentu dostarczenia pozostałych elementów na koszt zgłaszającego.

Formularz reklamacyjny 

Adres serwisu :

KGK TRADE 

 Os. Urocze 12 

31-953 Kraków 

  serwis@xblitz.pl
Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.